investitori în turism

investitori în turism

investitori în turism După una rece vine alta, aproape la fel de rece. Preţul în piaţă, la materiale de construcţii şi echipamente hoteliere. Pauza pandemică în care toţi hotelierii au stat ca pe ace, se prelungeşte cu o perioadă de preţuri mărite la marea majoritate a materialelor de construcţii, echipamente, materii prime. Cu siguranță, este […]

the need for hospitality

the need for hospitality

the need for hospitality Up-to-date statistics are not at all in favor of the hospitality industry. A shocking figure of 80 percent less, as a direct impact on everything that means services in the field of hospitality. Restaurants, hotels and everything like that. Roundtables these days are the hot spot to find something to resurrect […]

nevoia de horeca

nevoia de horeca

nevoia de horeca Statistica la zi nu este deloc în favoarea industriei ospitalităţii. O cifră cutremurătoare de 80 procente minus, ca impact direct asupra a tot ce înseamnă serviciile din domeniul horeca. Restaurantele, hotelurile şi tot ce desfăşoară activităţi de acest gen. Mesele rotunde pentru discuţii sunt, în zilele astea, locul fierbinte pentru a găsi […]

Top